Header estètica dental

Estètica dental

L’estètica dental ofereix confiança i salut. Tractaments com facetes de ceràmica, maquillatges amb compòsits, i ortodòncia garanteixen un somriure desitjat.

L’estètica dental ens dona salut i seguretat personal. Però, què és l’Estètica Dental? A aquesta pregunta no hi ha només una resposta única. L’estètica és una cosa molt personal. Cada persona, cada pacient pot entendre l’estètica de forma diferent. 

Certament hi ha uns cànons d’estètica dental establerta, escrita, però no sempre és l’estètica que tothom comparteix, que tothom vol. Mida de les dents, forma de les dents, color de les dents, mostrar més o menys geniva al somriure… podem adaptar-nos a les necessitats o voluntats de cada pacient (sempre dins d’uns límits mèdics i ètics).

Quan parlem d’Estètica Dental ens centrem en les dents superiors-anteriors, les dents més visibles i en la geniva que la persona mostra al somriure. Què aporta l’estètica dental? El més important: autoconfiança, millor autoestima, i això comporta sentir-nos més segurs en nosaltres mateixos, aspectes importats en la vida i societat actuals.

Diferents tipus de tractaments ens proporcionen aquell somriure que sempre hem desitjat. Uns afecten a les pròpies dents: laminats/facetes de ceràmica, maquillatges de compòsit, ortodòncia, emblanquiment dental. Altres afecten a les genives: contornejat o harmonització de la geniva (gingivoplàsties i/o gingivectomies).

En cada cas, un estudi exhaustiu (registres de la boca, fotografies, estudis radiogràfics…) ens proporcionen la informació adequada i necessària per a poder decidir el millor tractament per a cada pacient, segons les millors tècniques mèdiques, les necessitats de cada pacient i la voluntat de cada persona.

Quina diferència hi ha entre una faceta o laminat de ceràmica i un maquillatge de compòsit? Són tractaments que busquen el mateix: unes dents més ben posades, una millor forma i color. 

En el cas de les facetes de ceràmica, s’han de preparar les dents i prendre unes mesures, amb les quals el laboratori dental (protèsic) ens realitzarà unes fines làmines de ceràmica feldespàtica o disilicat (les més emprades) les quals seran enganxades a les dents en una segona visita. Un avantatge important és que mantenen un color inalterable al llarg del temps. 

Per altra banda, els maquillatges de compòsits (resines compostes) es fan en una sola visita i directament sobre les dents del pacient. Habitualment necessiten un menor desgast de les dents que les facetes de ceràmica, però, per altra banda, requereixen un major manteniment, manteniment que depèn de cada cas, de cada pacient, i que fem en el moment de fer la revisió dental. Ambdues opcions són fantàstiques, sent una o altre més adequada segons el pacient. Ens encarreguem d’explicar-ho minuciosament en la visita de valoració.

Però també hi ha l’estètica de la geniva, on, amb unes petites cirurgies, aconseguim una harmonia de la forma de la geniva que, també, ens proporciona aquella estètica del front anterior desitjat.

Pregunti’ns per la millor opció, per la seva millor opció.

Estètica dental

Demana cita prèvia    icon-angle icon-bars icon-times