Header Bruxisme i Apnea del son

Bruxisme i apnea del son

El bruxisme i l’apnea del son poden causar danys dentals i afectar la qualitat de vida. A la Clínica Dental del Dr. Oriol Cantó, oferim tractaments personalitzats per reduir els efectes d’aquestes afeccions, incloent fèrules de descàrrega i Dispositius d’Avançament Mandibular (DAM). Comptem amb professionals qualificats per proporcionar-te la millor solució.

Bruxisme

Bruxisme

El bruxisme és una patologia que consisteix en prémer (bruxisme cèntric) i/o rascar les dents entre sí (bruxisme excèntric). És una patologia multifactorial bàsicament deguda a l’estrès de la persona i/o a la malposició dental. No totes les persones que pateixen estrès i/o presenten malposició dental són o seran persones bruxistes, però són factor molt importants que s’ha de valorar. Les conseqüències més habituals del bruxisme poden ser: desgast de les dents, dolor articular, sorolls articulars, recessions de les genives, pèrdua de les dents, adfraccions (lesions dels colls de les dents), sensibilitat al fred i/o calor, fractures, pèrdua de l’estètica…

Els possibles tractaments són aquells que puguin eliminar o reduir les causes, com una reducció de l’estrès (no sempre possible) i/o una millora de la malposició de les dents (ortodòncia). Un cop ja ha provocat alguna de les lesions anteriorment mencionades, s’ha de fer una rehabilitació oral per a recuperar aquella condició dental de salut i estètica que s’ha perdut.

La fèrula o placa de descàrrega és l’aparell d’ús bàsicament nocturn que ens permet reduir el bruxisme, però sense recuperar aquelles lesions dentals, periodontal i/o articulars ocasionades.

Apnea del son, roncs…

Les apnees del son (breus parades respiratòries durant els temps de son) o els roncs (sorolls mentre un dorm), també poden tenir un component dental o facial i una solució protètica.

En molts casos els pacients que pateixen alguna d’aquestes patologies, presenten un coll gran, de gran diàmetre, amb certa obesitat… que comporta una reducció de la via aèria, una reducció del flux d’aire cap als pulmons i, per tant, una dificultat de la respiració. Posteriorment a un estudi exhaustiu de les possibles causes, en molt casos l’elaboració d’un aparell anomenat Dispositiu d’Avançament Mandibular (DAM) pot ajudar a millorar la respiració i, per tant, a reduir els roncs i/o les apnees del son. Són aparells que es confeccionen als laboratoris dentals després d’una presa de mesures i registres bucals fetes a la Clínica Dental.

En ambdós casos, els professionals de la Clínica Dental del Dr. Oriol Cantó estan formats per a poder donar la millor solució a cada pacient.

Apnea del son, roncs
icon-angle icon-bars icon-times