Termes i condicions d´ús
Els drets de propietat intelectual del web de Clínica Oriol Cantó i dels diferents continguts en ell recollits són titularitat de Clínica Oriol Cantó. Aquesta es reserva la facultat d´efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el web o en la seva configuració o presentació.
Clínica Oriol Cantó no garanteix la inexistència de possibles errors en el web, en el seu contingut, ni que aquest estigui oportunament actualitzat, encara que farà els esforços precisos per evitar-los i, en el seu cas, posar-hi remei o actualitzar-los en la major brevetat possible. Tant l´accés com l´ús que se´n pugui fer de la informació continguda en el web, són de l´exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Clínica Oriol Cantó no donarà resposta de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar d´aquest accés o ús d´informació.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els perjudicis en relació als drets de propietats intelectuals i industrial de Clínica Oriol Cantó portarà a lloc a accions que legalment corresponguin i, en tot cas, a les responsabilitats que d´aquest exercici se´n derivin.

Segons la Llei 15/1999 de 13 de desembre Protección de Datos de Carácter Personal, les dades que ens faciliti mitjançant els diferents formularis que apareixen a la pàgina passaran a formar part d´una base de dades propietat de Clínica Oriol Cantó. Aquestes dades són necessàries per complir amb la finalitat de facilitar-li la informació o el servei que solicita, així com per a poder enviar la documentació administrativa o comercial sobre els nostres serveis. L´usuari pot revocar el consentiment donat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancelació i oposició al tractament de les seves dades personals, dirigint-se a la direcció oriol.canto@clinicaoriolcanto.com