Avís legal
Clínica Oriol Cantó, té entre altres objectius garantir la protecció de la intimitat i la privacitat de totes aquelles persones que amb ella es relacionen: estudiants, professors, corporacions, centre universitaris, persones d´administració i serveis i, en general, qualsevol ciutadà que en algun moment de la seva vida tingui relació amb la nostra organització.
En aquest sentit, les Dades de Caràcter Personal constitueixen uns elements essencials a protegir, com així ho estableix la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal). Clínica Oriol Cantó posa els mitjans necessaris per a portar a terme les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que permetin un adequat tractament d´aquestes dades a l´organització.